Notice of Annual General Meeting 2021  
 
 मराठे प्रतिष्ठान.
प्रतिष्ठानच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सुधारीत सूचना. दि 10 जानेवारी 2021
मराठे प्रतिष्ठानच्या सर्व सभासदांना वार्षिक अहवाल व पूर्व नियोजित 3 जानेवारी 2021 च्या सभेची सूचना पोस्टाद्वारे पाठवली होती. मात्र कोरोनासंदर्भातील निर्बंधांमुळे तसेच अत्यल्प प्रतिसादामुळे सदर सभा‌ घेणे शक्य झाले नाही. ती सभा आता दि 26 जानेवारी 2021 रोजी पुणे येथे वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमासह घेण्याचे योजले आहे. उपस्थिती 50 पर्यंत मर्यादित आहे याची नोंद घ्यावी. कृपया आपली उपस्थिती पुढील क्रमांकांवर संपर्क साधून सुनिश्चित करावी ही विनंती. त्यामुळे कार्यक्रमाचे सुयोग्य नियोजन शक्य होईल.    

स्थळ: इंदिरा मोरेश्वर सभागृह,लक्ष्मी क्रीडा मंदिर, डी. एस. के. हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, 
अप्पा बळवंत चौकाजवळ, शनिवार पेठ, पुणे 411030. 
दि. 26 जानेवारी 2021,   वेळ: सकाळी 10 ते दुपारी 3

संपर्कासाठी भ्रमणध्वनी क्रमांक: 
 
                                                          १: सौ. अंजली विजय मराठे   : 9420481449
                                                          २: सौ. ऋजुता संजय मराठे   : 8390032444
                                                          ३: सौ. मंजिरी मोहन मराठे   : 9881238862